Bønnebøger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

haandskrift.ku.dk > Håndskrifttyper > Bønnebøger

Begyndelsen af en bøn: O Sødhe herre ihesu christe Jeg bedher teg ydmyghelig ffor thin hellighe døbelssæ (...)

Bønnebøger

En stor del af de bevarede danske bønnebøger fra senmiddelalderen har været brugt af kvinder. Ofte kendes navnene på de kvindelige ejere, der ved navns nævnelse kan optræde i bønnerne som det bedende subjekt, hyppigst i en bøn for bønnebogens ejer, den såkaldte navnebøn: Giv mig, din tjenestekvinde Marine Jespersdatter at overvinde alle mine uvenner. 

AM 782 4to. Visdoms Spejl.

Bønnebogen fra begyndelsen af 1500-tallet indeholder bønner på søndage, festdage og helgendage, ordnet efter kirkeåret. På siderne 236r-v kan man læse en allehelgensbøn.

AM 421 12mo. Marine Jespersdatters bønnebog fra tiden efter 1514 (1517)

Dette opslag indeholder en illustreret bøn til Jesus for hans himmelfart. Bønnen indgår i en rosenkrans med titlen Jomfru Maria og den hellige Trefoldigheds Psalter. Klik på billedet for at bladre i bogen. Se også en transskription af bønnen Hos Korsens Træ på bl. 30r-31v.

En digital udgave af Marine Jespersdatters bønnebog med håndskriftbilleder, teksttransskription og håndskriftbeskrivelse kan læses her.

AM 423 12mo. Marine Lauridsdatters bønnebog fra reformationstiden

Det fremgår af en tilskrift bagest i bogen at denne bønnebog har tilhørt Maren Lauridsdatter Løvenbalk til Tjele (d. 24.10.1554), der i 1529 blev gift med Erik Skram Fasti til Hastrup (d. 30.04.1568) som hun havde fire børn sammen med. Bogen måler 111 x 85 x 35 mm og består af to forskellige dele, i alt 186 blade, hæftet ind i et hjemmelavet silkebetrukket skindomslag. Samme navn (marine Lawrits datter) forekommer også i navnebønnen samt i en forbøn til Jomfru Maria (marinne lauris Datther).