Sanctuarium Birgerianum – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

haandskrift.ku.dk > Håndskrifttyper > Sanctuarium Birgerianum

Sanctuarium Birgerianum i AM 292 fol.

Dette håndskrift fra begyndelsen af det 16. århundrede er en særlig type håndskrift der ikke lader sig kategorisere. På sine 79 blade indeholder det ærkebiskop Birger Gunnerssons fundats om genindførelsen af gudstjenester til jomfru Marias ære i kryptkirken i Domkirken i Lund.

Håndskriftet, som måler 300 x 217 mm, er næsten fejlfrit, hvilket tyder på at det er en ren kopi af en gennemarbejdet tekst. Det er indbundet i dets oprindelige helbind af brunt skind dekoreret med blindtryk og med to messingspænder. Alle spændedele er intakte. De tre huller forneden, som går gennem hele håndskriftet, har haft til formål at bære tre seglsnore med hver sit vedhængende segl. Ifølge en notits skrevet af Arne Magnusson ved modtagelsen af håndskriftet i 1706 var de tre vokssegl opbevaret i kapsler for at beskytte dem. I slutningen af håndskriftet findes to egenhændige attestationer, en af ærkebiskop Birger fra 1518 og en anden af den pavelige legat Arcimboldus fra 1519.

Denne tekst findes bevaret i en anden, næsten identisk afskrift i Rigsarkivet i Lund, også forsynet med de tre huller til vedhængt besegling.