11. december - En julenar – Københavns Universitet

haandskrift.ku.dk > Håndskriftsjulekalender > 11. december - En julenar

11. december 2017

11. december - En julenar

Julekalender

Dagens låge byder på et festligt illustreret lovhåndskrift

Her ses den tegnede julenar i margen (Klik på billedet for en større version)

AM 22 4to er et dansk lovhåndskrift fra anden halvdel af 1400-tallet. Det indeholder de middelalderlige lovbøger der var gældende for Sjælland, Møn, Falster og Lolland samt flere kongelige forordninger.

Midt på bl. 58v begynder en oversættelse til dansk af Christoffer II’s (1276-1332) håndfæstning, der blev beseglet i Viborg den 25. januar 1320. En håndfæstning er en konges skriftlige løfte om overholdelse af visse forpligtelser i forbindelse med regeringsførelsen som kongen afgav til landets undersåtter. I Danmark blev håndfæstninger brugt i perioden 1288-1660, fordi det ikke var et arvekongedømme som nu, men kongen blev valgt af adelen. 

Christoffer II kom på tronen efter sin bror Erik Menved (1274-1319) der havde finansieret krig og pragt ved at udskrive store skatter og pantsætte kronens besiddelser. For at blive valgt til konge måtte Christoffer besegle en håndfæstning, der indeholdt store indskrænkninger i kongens magt og gav flere privilegier til rigets forskellige samfundsgrupper (stænder): gejstligheden, de verdslige godsejere, byborgerne og selvejerbønderne. 

Titlen er skrevet med rødt blæk: ”Hærtugh Cristoffers handfestningh som wor giuæn i viborgh” (Hertug Cristoffers håndfæstning som blev givet i Viborg). Det store begyndelsesbogstav ”I” er også skrevet med rødt blæk, og det er dekoreret med stiliseret planteornamentik der løber ned langs teksten og ud i marginen, hvor en tegning af en hund afslutter dekorationen. På ydersiden af bogstavet er tegnet et menneskes hoved med hue (narrehat) og tungen ud af munden.

En sådan spøgefuld form for udsmykning i marginen (drolerie) er almindelig i håndskrifter fra middelalderen med kanoniske (autoriserede) tekster. I lovhåndskriftet AM 22 4to kan en tegning af et hoved af en nar som indledning til Christoffers håndfæstning således være konventionel, men da de andre lovtekster i håndskriftet ikke har den samme dekoration, kunne det også være skriverens kommentar til teksten.

(Klik på billedet for en større version)