Håndskrifttyper og tekstgenrer

I håndskrifterne er mange forskellige middelalderlige tekstgenrer overleveret: landskabslove, læge- og husråd, astrologi og encyklopædi, annaler og krøniker, bønner og legender, sagaer, eddadigte, regnskaber, breve og dokumenter.

Et håndskrift kan indeholde en enkelt teksttype, fx lovtekster eller sagaer, og det benævnes da henholdsvis lovbog/lovhåndskrift og sagahåndskrift, men det kan også indeholde flere forskellige tekstgenrer, og om sådanne håndskrifter med forskelligt tekstligt indhold bruger man betegnelsen blandingshåndskrift. Et eksempel på et blandingshåndskrift er AM 76 8vo (ca. 1470-1500) som bl.a. indeholder den gammeldanske Lucidarius, en middelalderlig encyklopædi i dialogform, Pseudo-Matthæusevangeliet samt salmer og digte på latin og dansk ledsaget af musik noteret med noder.

Håndskrifter typebestemmes også efter deres funktion og brug, og som brugshåndskrift kan AM 76 8vo karakteriseres som en latinskolelærers håndbog. Et eksempel på en lærd lærebog er det islandske 1300-tals håndskrift AM 242 fol. (Codex Wormianus), som indeholder didaktiske tekster om digtekunst, nordisk mytologi og grammatik.

Håndskrifter kan klassificeres efter deres fysiske udseende, for eksempel: