AM 233 fol.

Bevaring og restaurering af håndskrifter

Renæssancens og oplysningstidens lærde håndskriftsamlere har med deres interesse for oldtidens og middelalderens litteratur og bogkultur medvirket til bevaring af den litterære kulturarv. På grund af deres indsamlingsvirksomhed kan vi i dag læse tekster som ellers ikke ville være blevet bevaret for eftertiden. Mange af de indsamlede håndskrifter havde været opbevaret under dårlige forhold, og mange var blevet skilt ad, og materialet brugt til andre formål. Samlerne indlemmede håndskrifterne i deres velordnede biblioteker, registrede indholdet og forsynede dem med bekyttende bind.

Bevaring og restaurering af håndskrifter er en del af bibliotekers og håndskriftsamlingers forvaltning af den tekstbærende kulturarv. Restaurering og tilsyn med håndskriftsamlingerne varetages af konservatoruddannede fagfolk.

Se her to eksempler på restaurering af håndskrifter i Den Arnamagnæanske Samling: