Illustrationer

Illustrationer i håndskrifter kaldes for illuminationer. De kan enten stå for sig selv (miniaturer), stå som begyndelsesbogstaver (initialer), være indrammende dekorationer (borter) eller være senere brugertilføjelser i marginen (marginalia). I nogle tilfælde kan illuminationer give mulighed for at forbinde håndskriftet med et særligt skriptorium.
Herunder findes forklaringer og eksempler på de forskellige typer af illuminationer samt om hvordan de blev fremstillet.