24. december - Glædelig jul! – Københavns Universitet

haandskrift.ku.dk > Håndskriftsjulekalender > 24. december - Glædeli...

24. december 2017

24. december - Glædelig jul!

Julekalender

Vi åbner den sidste låge i håndskriftsjulekalenderen.

AM 71 8vo, opslaget 16v-17r. To billeder ledsager den første bøn, matutin, i Vor Frues tider. Miniaturen til venstre viser englen Gabriels besøg hos Jomfru Maria da han bebuder hende at hun er gravid og skal føde Guds søn. Billedet er omgivet af en bort dekoreret med naturalistiske blomster. Klik på billedet for at se en større version. 

AM 71 8vo er en illustreret hollandsk tidebog fra slutningen af 1400-tallet.

Opslaget 16v-17r indeholder begyndelsen af den første bøn i Vor Frues tider. Miniaturen til venstre viser englen Gabriels besøg hos Jomfru Maria da han bebuder hende at hun er gravid og skal føde Guds søn. Billedet er omgivet af en bort dekoreret med naturalistiske blomster og bær. Bemærk at der er malet skygger på den farvede baggrund, hvilket får blomsterne til at se ud som de er strøet ud over pergamentet. 

Det historiserede initial H til højre indeholder en fremstilling af Jesu fødsel i stalden. I den historiserede bord ses Herrens engel, der viser sig for hyrderne på marken, som holdt natevagt over deres hjord, således som man kan læse det i juleevangeliet (Lukasevangliet kap. 2, vers 1-20).

Et andet karakteristisk træk er de tunge skygger rundt om personernes øjne. Dette stiltræk har givet navn til denne gruppe af hollandske bogilluminatorer: Masters of the Dark Eyes.

AM 71 8vo. Billedet indeholder det historiserede initial H et billede af Jesu fødsel i stalden. I borden ses Herrens engel, der viser sig for hyrderne på marken, som holdt natevagt over deres hjord, således som man kan læse det i juleevangeliet (Lukasevangliet kap. 2, vers 1-20). Klik på billedet for at se en større version.