17. december – Juletræet med sin pynt – Københavns Universitet

haandskrift.ku.dk > Håndskriftsjulekalender > 17. december – Juletræ...

17. december 2017

17. december – Juletræet med sin pynt

Julekalender

Dagens låge gemmer historien om, hvordan Dannebrog faldt ned fra himmelen.

(Klik på billedet for en større version)

I midten af 1800-tallet blev det populært at pynte juletræet med det danske nationalflag Dannebrog. Men hvor kommer flaget egentlig fra? Det kan man læse i håndskriftet AM 107 8vo der indeholder historiske optegnelser nedskrevet på latin i midten af 1500-tallet af historikeren og franciskanermunken Petrus Olai (Peder Olsen). På 69v står følgende:

”Anno domini 1208. cum dani fideles in liuonia in loco qui felin dicitur bellarent contra liuones infideles et iam fere debellati implorarent devote diuinum auxilium statim vexillum e celo lapsum cruce candida consignatum vellerique impressum recipere meruerunt vocemque in aere audientes quod eo in aere altius eleuato confestim contritis adversariis plenam victoriam reportarent. Quod et factum est. Illud autem vexillum danebroge usitato vocabulo nuncupari solet.”

I dansk oversættelse: 

I det Herrens år 1208, da kristne danske førte krig i Livland [svarer omtrent til Estland og Letland] på det sted, som kaldes Felin [nu Viljandi], mod hedenske livere, og næsten var blevet besejret, anråbte de fromt om guddommelig hjælp. Straks modtog de fortjent et flag der faldt fra himlen, forsynet med et hvid kors som mærke, påtrykt i uld, og hørte en røst i luften (der sagde), at hvis de løftede flaget højt i vejret, ville modstanderne hurtigt blive nedkæmpet og de danske høste den fulde sejr; hvad der også skete. Dette flag plejer man almindeligvis at kalde Dannebrog.

Arne Magnusson købte håndskriftet på kongens vegne på etatsråd Frederik Rostgaards auktion i 1726. Han betalte den store sum af 8 rigsdaler for håndskriftet. Men som han forklarer i et brev fra 23/2 1726 om indkøbene på auktionen : “[D]er er meget i bogen tienende til Dansk historie og som vel mueligen icke findes andenstæds (…) Mig syntes for svarligere, at sette til 2. à 3. ducater af Hans Majestets penge, end at Hans Majestet skulde miste denne bog, som er den eniste i verden af det slag.” Han tilføjer at bogen er skrevet med “saa ond og smaa skrift, at den for de fleste er ulæselig” og han tilbyder at afskrive den med læselige bogstaver og foreslår at bogen, der er et “confusum chaos” i løse blade, indbindes under hans vejledning.