7. december - Genbrug er guld – Københavns Universitet

haandskrift.ku.dk > Håndskriftsjulekalender > 7. december - Genbrug ...

07. december 2017

7. december - Genbrug er guld

Julekalender

Bag dagens låge ser vi, hvordan gamle håndskrifter kunne genbruges til nye tekster.

Det bevarede smukke oprindelige initial ”B” (Klik på billedet for en større version.)

AM 618 4to indeholder Salmernes Bog og forskellige hymner fra Det Gamle Testamente. Håndskriftet stammer fra Frankrig, og den oprindelige tekst er dateret til 1100-tallet. Skriveren har skrevet teksten i to spalter: Venstre spalte indeholder salmerne på latin (i kirkefaderen Hieronymus’ oversættelse fra hebraisk, den såkaldte Vulgata), mens højre spalte har indeholdt en paralleloversættelse af den latinske tekst til oldfransk.

I 1500-tallet er den franske tekst blevet fjernet (afskrabet med en raderkniv) og erstattet med oversættelse af salmerne til islandsk.
Den franske tekst er dog ikke helt udraderet, og flere steder kan man stadig se den oprindelige tekst. 

På bl. 1r indledes Salme 1 af to smukke flerfarvede initialer (begyndelsesbogstaver) ”B” dekoreret med planteornamentik og bladguld. Den latinske tekst i venstre spalte ”Beatus uir qvi non abiit in consilio impiorum ” (Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd) modsvares af den senere islandske tekst i højre spalte: ”Bæll er Saa madur huer ad eigi geingur j ʀadi omilldra”. I genanvendelsen af psalterhåndskriftet på Island har man bevaret det smukke oprindelige initial ”B” i højrespalten og har ikke ændret det til det ”S”, som er begyndelsesbogstavet i det islandske ord ”sæll” (lykkelig). For den islandske bruger af salmebogen har det formodentlig ikke voldt problemer: I den tekstlige sammenhæng tolkes ”Bæll” som ”Sæll”, og i øvrigt er der stor lighed mellem udformningen af initialerne B og S.

På bl. 37r er begyndelsen af salme 52 i venstre spalte ”Qvid gloria[ris in] malitia, qui potens [es] iniqvitate” (Hvorfor praler du af ondskab, du stærke?) ikke blevet oversat til islandsk, men man har ladet den franske tekst stå i højre spalte: ”Qv[…] malice, ki puissant ies enfelunie.”

Du kan - som altid - bladre i håndskriftet på Handrit.org