12. december - Et menageri – Københavns Universitet

haandskrift.ku.dk > Håndskriftsjulekalender > 12. december - Et mena...

12. december 2017

12. december - Et menageri

Julekalender

Bag dagens låge finder vi både en jagtscene, runer og en løvefigur

(Klik på billedet for en større version)

AM 371 fol . er en indberetning fra 1627 om norske 'antikviteter', det vil sige mindesmærker. Indberetningen indeholder farvelagte tegninger og oplysninger om runesten og monumenter med runeskrift, foretaget af Peder Alfsen, der var kantor og lektor ved den lærde skole i Kristiania (Oslo) og desuden praktiserende læge. Han rejste rundt i Norge på vegne af den danske læge og oldtidsforsker Ole Worm (1588-1654).

Tegningen på bl. 6v er en tegning af et billedtæppe, som blev fundet i en nedlagt kirke ved gården Bilden i Hadeland lidt nord for Oslo, hvor det kan have været benyttet som antependium (alterbordsforhæng) i kirken. Ole Worm afbildede og beskrev det i sit værk om runemindesmærker, Monumenta Danica (1643), og måske indlemmede han det i sit raritetskabinet. Billedtæppet er siden gået tabt. 

Billedet er delt i tre: til venstre en jagtscene, i midten en runeindskrift, til højre et løvemotiv. En jæger til hest med et spyd, en kronhjorth, en jagtfugl og en jagthund. En anden menneskefigur er afbildet vandret bag hjortens gevir. En tredje figur står i et vandløb med et fiskeredskab. Der er forskellige fisk, inkl. en ål. Løvefiguren/griffen har løvekrop og –hoved, men en lang skællet hals og kløer. 
I runeinskriften står der: Lodin broderede overtrækket/tæppet for sin søsterdatter Ragnhild (N 70: [loþen × mærkæþe uer × raknilti × systur×totor sini] Se: http://skaldic.abdn.ac.uk/m.php?p=ms&i=19802)

Det ser ud til, at bladet er skåret med kniv i venstre side, men det vides ikke, om der kunne have været mere af tegningen. 
På grundlag af motiver og den romanske stil er billedtæppet blevet dateret til 1100-årene.