Restaurering af bindet på AM 421 12mo

Marine Jespersdatters bønnebog består af 120 blade fordelt på 17 læg. Bladene måler 95 x 65 mm, bindet 103 x 68 x 47 mm. En kodikologisk undersøgelse har vist at bogen er sat sammen af to oprindeligt selvstændige dele. Seks af læggene har lægsignaturer (fortløbendte tal eller bogstaver til angivelse af nummer i lægget) i den nedre margin på rectosiden af det første blad i lægget, nemlig de nuværende 3.-4. og 6.-9. læg (bl. 16-33 og 41-76). De øvrige læg har ingen signaturer. Initialerne i de signere læg er polykrome (flerfarvede) og dekorerede, mens de i de usignerede læg er monokrome (ensfarvede) og uden dekration. Skrifttypen er den samme hvad angår den oprindelige skrift, nemlig gotisk hybrid (halvkursiv), men forskellige træk ved udformningen af enkelte grafemer (bogstaver) viser at der er tale om to forskellige skrivere.  Endelig er skrivefeltet i de unummererede læg markeret med rammelinjering.

Bogblokken er hæftet på tre hæftesnore (opspændingsgarn) og indbundet i et samtidigt 1500-tals helbind af skind med træpermer og dekoreret med blindtryk (parallelle linjer, rosetter og kors). Der er rester af metalbeslag fra det spænde der lukkede bogen. En gang i 1800-tallet blev ryggen reparet med en overklæbning af skind. Ved restaureringen af bogen i 2010 blev denne reparation fjernet og en ny ryg af skind sat på. 

1. Bindet før restaurering

2. Ryggen fjernes fra bindet

3. En ny skindryg forberedes

4. Bindet efter restaurering