Samlere

Håndskrifter er historiske, litterære og sproglige kilder til fortidens kultur. I 1600- og 1700-tallet indsamlede lærde privatpersoner middelalderlige håndskrifter og etablerede private bogsamlinger, og interessen for at indsamle og bevare kilder til den fortidige kultur fortsatte i 1800-tallet. De tidligere private bogsamlinger er indgået i offentlige biblioteker og er i dag en del af samlingerne i nationale biblioteker, som har til opgave at forvalte kulturarv i form af bøger. Her omtales nogle betydningsfulde samlere af nordiske håndskrifter.

Arne Magnusson (1663-1730)

Árni MagnússonFilologen, historikeren og bogsamleren Arne Magnusson blev født på Island i 1663. Kærligheden til bøgerne og de gamle skrifter havde han fået i arv fra barndommen. Han voksede op i lærde omgivelser hos sine bedsteforældre og morbror på gården Hvammur i Dalasyssel i det vestlige Island, og hans morfar, præsten Ketill Jörundsson, interesserede sig for gamle håndskrifter og deres afskrivning. Hans bror, Jón Magnússon, meddeler i sin biografi om Arne Magnusson at han kort før sin 6-års dag begyndte at lære latin – og da havde han naturligvis allerede lært at læse ”islandsk og andet ubetydeligt derhenhørende”.

Arne Magnusson var livet igennem en ivrig håndskriftsamler. I årene 1702-12 rejste Arne Magnusson i egenskab af kongelig kommissarius rundt på Island for at samle materiale til en jordebog for hele landet. Disse optegnelsesrejser gav Arne Magnussen lejlighed til at ”samle alleslags gamle Documenter, hvilke hand loed med saa stoer accuration og vigilance opskrive, som neppe nogen skal troe”, som den islandske filolog Jón Ólafsson skriver i sin biografi om Arne Magnusson.

Siden Arne Magnusson som 20-årig kom til København i 1683 var han knyttet til Universitet. Først som teologistuderende, senere som professor (i 1701 i filosofi og danske antikviteter, fra 1721 i historie og geografi) og medlem af konsistorium. Han var universitetsbibliotekar og blev i 1720 efor for Elers Kollegium. Det var til universitet at han og hustruen, Mette Magnussen, den 6. januar 1730 testamenterede den bevarede del af Arne Magnussons ”Böger og Papiirer, baade de trykte og de skrevne” – foruden formuen når boet var gjort op. Arne Magnussons håndskrevne bøger omfatter 2500 katalognumre; de bærer alle signaturen AM.

Læs mere om Arne Magnusson her

Se en video om håndskriftsamleren Arne Magnusson produceret af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Árni Magnússon-Instituttet for islandske studier)

Otto Thott

Otto Thott (1703-1785)

Otto Thott, greve og bogsamler, var en aktiv og indflydelsesrig mand i det 18. århundrede. Som unge samlede han allerede mange bøger i sine rejser, som mistedes desværre under Københavns brand i 1728. Senere i tiden fik han dog mulighed for at tilfredsstille sine ambitioner med sin formue og købte bøger fra mange steder i verden. Samlingen blev hurtigt til et imponerende bibliotek som bestod af 140.000 trykte bøger og 4.000 håndskrifter, som gjorde det til en langt større samling end det daværende kongelige bibliotek. Ved hans død forærede han samlingen til kongens samling og findes endnu i dag på Det Kongelige Bibliotek under betegnelsen 'Thott'.

Rasmus Rask

Rasmus Rask (1787-1832)

Udover at være en meget vigtig person i lingvistikkens historie var Rasmus Rask også en ivrig bogsamler. Hans håndskriftsamling, gemt under betegnelsen 'Rask' består hovedsageligt af orientalske håndskrifter som han erhvervede sig under sine rejser gennem østen.
Han kaldes derudover for grundlæggeren af den nordiske filologi. Han udgav for første gang Snorres Eddas komplet tekst på originalsproget.

Konráð GíslasonKonráð Gíslason (1808-1891)

Konráð Gíslason, islandsk professor ved Den Arnamagnæanske kommission ved Københavns Universitet, var en fremtrædende forsker i oldnordisk grammatik. Han beskætigede sig med betydningen af ordene i oldislandske tekster og udgav forskellige ordbøger samt studier om det gamle nordiske sprog. Medstifter af Det Nordiske Literatur-samfund i 1847, han har været med til at sprede sagakyndigheden i Danmark med udgivelser af islændingesagaerne (såsom Njáls saga). Hans håndskrifter samles i Den Arnamagnæanske samling under betegnelsen                                             'KG'.