Skrift

Det latinske alfabet kom til Norden med kristendommen. De bevarede håndskrifter fra den ældste periode fra midten af 1000-tallet til midten af 1200-tallet er skrevet med karolingisk skrift. I løbet af 1200-tallet afløstes karolingisk skrift af gotisk skrift som florererede frem til midten af 1500-tallet. Den gotiske bogskrift fortsatte som trykskrift (fraktur/krøllede bogstaver ), mens den gotiske kursiv udvikledes til nygotisk kursiv der i 1800-tallet erstattedes af den latinske skrift.

Gotisk skrift

Den gotiske skrift er kendetegnet ved kantede bogstaver og spidse buer. Der er mange abbreviaturer og ligaturer. Udformningen af bogstaverne i, u, m og n ved hjælp af identiske streger (skafter) gjorde det vanskeligt at skelne mellem disse i kombinationer med hinanden, fx i ordet 'min', og man forsynede derfor bogstavet i med en diakritisk streg eller prik.

Senere skrift