1. september 2016

En skolelærers håndbog?

Månedens Håndskrift

Den første forekomst af Fadervor på dansk og noder til tostemmig sang finder man i AM 76 8vo, der består af et virvar af tekster på både latin og dansk. Måske drejer det sig om en håndbog for en skolelærer; i givet fald har undervisningen været noget manglende.

AM 76 8vo

Det er ikke det mindst bemærkelsesværdige træk ved AM 76 8vo, at der følger noder med til en del af digtene, danske såvel som latinske. (Klik på billedet for at se en større version.)

AM 76 8vo er et lille uanseligt papirhåndskrift, hvis indhold sjældent hæver sig over det middelmådige. Alligevel er det et af de danske håndskrifter i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, som har tiltrukket sig mest opmærksomhed.

Et uanseligt håndskrift

Håndskriftet består af ni læg på i alt 142 blade. Læggene er formentlig først blevet indbundet længe efter, at de kom i Arne Magnussons besiddelse, uvist hvornår og hvorfra. Bladene er beskrevet af forskellige hænder med prunkløs senmiddelalderlig kursivskrift og har bortset fra rubricering ikke anden udsmykning end spredte småvignetter og to lidt større med indskrifter i slyngede bånd. Det ene af skriftbåndene slinger sig om bogstaverne F og gennemstreget P . Det kunne ligne et ekslibris, men det er ikke lykkedes at tolke deres mening, og det eneste sikre, der vides om håndskriftets tilblivelse, er, at papiret må stamme fra tiden 1452–1467 efter vandmærkerne at dømme.

Et virvar af tekster

Den gåde, som AM 76 8vo først og fremmest stiller en nutidig læser over for, er, hvilken funktion bogen havde i sin samtid. Indholdet er et broget virvar af længere og kortere tekster, der tilsyneladende er indført ad flere gange og ikke altid i ligefrem rækkefølge. Teksterne er snart i poetisk, snart i prosaisk form, snart på (dårlig) latin, snart på (bedre) dansk, snart af religiøs, snart af verdslig karakter, men gennemgående ikke-lærd.

En apokryf fortælling og encyklopædiske notitser

På latin er der kun én længere tekst, legenden om Jesu barndom, som supplerer de korte bibelske beretninger. Ellers er latinen mest forbeholdt anonyme småstykker, der meddeler forskelligartet viden – teologisk, musikalsk, matematisk, geografisk, medicinsk m.m. – på yderst lavt niveau.

Dialogen mellem lærer og elev

Håndskriftets hovedstykke (bl. 32r–91v) er en fri dansk bearbejdelse af den fælleseuropæiske tekst Lucidarius (Lysgiveren). Gennem samtale mellem en spørgelysten discipel og en næsten alvidende magister opruller teksten middelalderens viden i populær form. I afsnittet om Gud indgår der højpoetiske passager – muligvis selvstændig dansk tildigtning – og omvendt nogle ret burleske i afsnittet om verden og dens beboere. I afsnittet om messen finder man for første gang fadervor og trosbekendelsen på dansk.

En troubadour tilbeder den hellige jomfru

De danske tekster omfatter desuden en samling prædikener, syvsalmen – en oversættelse af de syv gammeltestamentlige bodssalmer med tilhørende anråbelser af kirkens hellige personer – et par bønner og en gruppe digte. Imellem digtene findes nogle bidrag til den fælleseuropæiske genre Mariavisen, der vistnok er originalt danske og enestående ved, at digteren tilbeder den hellige jomfru ligesom en troubadour sin dame. Han præsenterer sig et sted som Per Ræv Lille; men hvem denne person eller filur er, og om han virkelig er digteren, er ganske uvist.

Noder til tostemmig sang

Det er ikke det mindst bemærkelsesværdige træk ved AM 76 8vo, at der følger noder med til en del af digtene, danske såvel som latinske. For musik er ellers nærmest ukendt i gammeldanske håndskrifter, og tostemmig musik, som det i flere tilfælde drejer sig om, er overhovedet aldrig før set på dansk grund.

En rød tråd?

Den tolkning, der hidtil har fået flest brikker til at falde på plads, er, at AM 76 8vo har fungeret som hånd- og optegnelsesbog for en lærer i en dansk elementarskole, muligvis med tilknytning til franciskanerordenen. Uanset skolens art må det erkendes, at standarden ikke var høj.

- Britta Olrik Frederiksen

Den ældste bevarede Fadervor på dansk

I AM 76 8vo møder man for første gang fadervor på dansk. (Klik på billedet for at se hele opslaget)