Månedens håndskrift – Københavns Universitet

haandskrift.ku.dk > Højrebokse > Månedens håndskrift

Månedens håndskrift

 • 15.04.2019

  Hernando Colóns bog om bøger: AM 377 fol.

  Et af håndskrifterne i Den Arnamagnæanske Samling, AM 377 fol., er for nyligt blevet identificeret som at have tilhørt Hernando Colón, søn af den berømte søfarer Christopher Columbus. »

 • 15.03.2019

  Slaverkrøniken i den Arnamagnæanske Håndskriftsamling

  Mens 1100-tallet forbindes oftest med store samfundsmæssige, politiske og økonomiske omvæltninger og kulturel udvikling i Vesteuropa, en del af middelalderens Europa passede ikke ind i dette billede. Dette område, som kaldes Połabie på polsk beboedes af polabere også kaldet de polabiske slavere og venderne, som modstod indflydelse udefra og forblev hedninger langt ind i 1100-tallet. Området var af stor politisk interesse for dets tre mægtige naboer, som manifesterede sig i form af betagende forsøg på at kristne området. En af kilderne til kristningen af venderne findes i Chronica Slavonorum, som er bevaret i AM 30 fol. »

 • 15.02.2019

  Rask 113 - Et kvædehåndskrift i to dele

  Et lille håndskrift på 22 blade, som er dels færøsk, dels dansk, fortæller om fælles interesse i færøsk litteratur. »

 • 15.01.2019

  AM 370 fol. Fortidsminder og sagn i Bergen Stift

  I Den Arnamagnæanske samling findes der seks håndskrevne og illustrerede papirhæfter, AM 366 fol.-AM 371 fol., der alle er blevet til på foranledning af læge, oldtidsforskeren og poly-historiker, Ole Worm (1588-1654). Fælles for disse håndskrifter er, at de indeholder nogle af de tidligste skriftlige vidnesbyrd og illustrationer af bl.a. runeindskrifter og helleristninger i det dengang danske område. »

 • 14.11.2018

  Rasmus Rasks Undersøgelse fylder 200 år

  Rasmus Rasks grundlæggende tekst om det islandske sprogs oprindelse var oprindelig skrevet som prisopgave. I den Arnamagnæanske Samling findes en kopi af den første trykte udgave, der udkom for 200 år siden, med forfatterens egenhændige noter. »

 • 15.10.2018

  Noter fra 1500-tallet: AM 828 4to

  AM 828 4to indeholder hovedsageligt tekstkritiske noter og kommentarer til klassiske værker fra den spanske lærde Pedro Chacón »

 • 14.09.2018

  AM 673 b 4to: Det Ældste håndskrift med det middelalderlige Skandinaviens mest udbredte poetiske versemål

  Den 20. september er Sankt Eustacius’ helgendag i den vestlige kirkes kalender, og i denne måneds håndskrift bliver han fejret i poetisk form, nemlig i det såkaldte Plácitusdrápa(’digt med omkvæd som handler om Placidus (Sankt Eustacius)’). »

 • 17.06.2018

  Moderne teknologi giver nye vinkler på gammelt håndskrift

  En af skattene i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling er AM 468 4to fra begyndelsen af 1300-tallet også kendt under navnet Reykjabók. Det indeholder den ældste næsten fuldstændige (der mangler ét blad) tekst af Njals saga, den længste og berømteste af de islandske sagaer. »

 • 16.05.2018

  Sørgelige rester af engang stolte bøger

  Arne Magnusson gjorde en stor indsats for at bevare alle de håndskrifter, han kunne, også hvis de kun var fragmenter. Bl.a. 567 4to som er en samling af tekster fra senmiddelalderlige islandske ridderromaner kaldet riddarasögur. Fragmentsamlinger som denne minder os om, hvor skrøbelig håndskriftoverleveringen er, for de fleste af fragmenterne under signaturen AM 567 4to består kun af ét eller to blade. Alligevel er de yderst værdifulde som vidner til den tidlige historie bag de tekster, som de bevarer. »

 • 16.04.2018

  Mens vi venter på Game of Thrones

  Hvem har brug for Jerntroner og dragedronninger, når man har tyske håndskrifter fra det 15. årh.? Dværgkonger, krystalpaladser, morderiske middagsselskaber og en fortryllende rosenhave; denne måneds håndskrift, AM 32 fol., har det hele. »

 • 15.03.2018

  En skrivers yndlingshistorie?

  AM 578 i 4to er et islandsk papirhåndskrift, der bl.a. indeholder en afskrift af legenden om Sníðúlfur og hans utro kone, som skriveren Magnús Ketilsson har afskrevet flere gange. »

 • 15.02.2018

  En håndskreven kopi af en trykt bog

  En af de seneste erhvervelser i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling i København er samlingen af hovedsageligt tidlige 1800-tals-håndskrifter, som indeholder mestendels kopier af oldislandske sagaer. Instituttet modtog disse håndskrifter som en gave i 2007 fra Nykøbing Katedralskole. Et af håndskrifterne i denne samling, AM Acc. 61, er en beskeden bog i kvartformat, som indeholder fire fornaldersagaer kopieret af en dansk forfatter, Frederik Julius Schaldemose, omkring år 1816. »

 • 15.01.2018

  Gotlands lov på danske hænder

  I den Arnamagnæanske Samling findes der et håndskrift skrevet på øen Gotlands gamle sprog, oldgutnisk. Håndskriftet er bedst kendt som det yngre af to hovedhåndskrifter af Gotlands middelalderlige lovtekst, Guta lag. Men selvom håndskriftet er yngre, kan teksten godt være ældre, og sproget vidner om flere afskrifter af lovteksten.  »

 • 15.11.2017

  En islandsk saga i latinsk paralleloversættelse til det brede publikum

  Dengang latin og ikke engelsk var det mest udbredte sprog blandt forskere, lavede man akademiske udgaver af islandske sagaer oversat til latin, så de kunne komme ud til et bredere publikum. En af disse udgaver findes i AM 922 4to, som er skrevet af Árni Magnússon selv.  »

 • 15.10.2017

  En samling poesi fra det tidligtmoderne Island

  Adskillige samlinger af poesi, skrevet og indsamlet i Island i det 17. og 18. århundrede, er bevaret på forskellige biblioteker, både i Island og i udlandet. En sådan samling er håndskriftet Rask 88 a i Den Arnamagnæanske Samling i København.  »

 • 08.09.2017

  Husevigsbrevene - et middelalderligt færøsk diplom

  Et diplom fra begyndelsen af 1400-tallet er skrevet på tidligt færøsk og fortæller om øernes rigeste kvinde. »

 • 15.08.2017
 • 16.06.2017

  I tvekamp gennem århundreder

  Denne korte fortælling om en konge og hans heltesøn, som er nedskrevet på kun to blade papir, er ikke kun interessant på grund af det litterære indhold. Overleveringen af narrativet og de adskillige lag af oversættelser, som ligger bag teksten, er i sig selv en fascinerende historie om kulturel kontinuitet og genopdagelse under renæssancen inden for håndskriftsproduktion i 1600-tallets Island.  »

 • 15.05.2017

  Klientelisme og erindring i et middelalderligt diplom

  Et diplom fra 1259 udstedt af Jakob Erlandsen, biskop i Lund, vidner om et omfattende netværk af klientelisme, som strakte sig opad mod helgenerne og nedad mod nonner og de fattige. Donationer til klostre skulle sikre de helliges gunst og de fattiges ve og vel.  »

 • 15.04.2017

  Genvej til fastlæggelse af påsken

  Kalendere udgør en af hovedgrupperne inden for middelalderhåndskrifter idet de spillede en vigtig rolle i middelalderens liturgi som optegnelser af det kirkelige års opbygning. De var ofte en del af liturgiske håndskrifter, som også indeholdt messebøger, brevarier, tidebøger og – som AM 249 d fol. – psaltere. »

 • 15.03.2017

  Jyske Lov forsynet med lidt hjælp til læseren

  En middelalderlig lovtekst kan være svær for os i nutiden at forstå, og dette synes også at have gjort sig gældende for samtidige læsere. Heldigvis for begge parter er der i AM 16 8vo hjælp at hente i form af forklarende gloser forfattet af biskop Knud Mikkelsen i slutningen af 1400-tallet.   »

 • 15.02.2017

  Chronicon Skibyense - En samtidshistorie på latin fra den danske reformationstid

  Reformationsjubilæet 2017 er skudt i gang og markeres i mange lande. En af skattene i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling er en vigtig kilde til den tidlige reformationsbevægelses historie i Danmark nedskrevet af karmelitermunken Poul Helgesen. »

 • 17.01.2017

  Inde i indbindingen af AM 779 c 4to

  AM 779 c 4to er et papirhåndskrift fra 1600-tallet, der hovedsageligt består af rimkrøniker om Grønland. Helt specifikt indeholder det fem afskrifter af Claus Lyschanders (1558-1623/4) Den Grønlandske Chronica i to forskellige islandske oversættelser. (Originalen er på dansk og blev udgivet i 1608.) Foruden dette er der i håndskriftet et lille tekstfragment, som skiller sig ud fra det øvrige både hvad angår stil og indhold. »

 • 25.12.2016

  En hollandsk tidebog

  Private bønnebøger blev i det 14.-16. århundrede en bestseller i hele Europa blandt aristokrati og borgerskab. Indholdet i en tidebog består bl.a. af et kalendarium med kirkens højtider, fester og mindetage, tidebønner og litani. Disse var skrevet enten på latin eller på folkesproget – i tilfældet AM 71 8vo på middelnederlandsk. »

 • 27.10.2016

  Høvisk kærlighed i bispehuen

  Hvordan gik det til, at blade fra et norsk 1200-talshåndskrift med verdslige historier om unge menneskers hede elskov blev brugt som afstivning i en islandsk bispehue fra 1500-tallet?  »

 • 01.09.2016

  En skolelærers håndbog?

  AM 76 8vo er et lille uanseligt papirhåndskrift, hvis indhold sjældent hæver sig over det middelmådige. Alligevel er det et af de danske håndskrifter i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, som har tiltrukket sig mest opmærksomhed. »

 • 02.06.2016
 • 19.04.2016

  Adkomstbreve i Skt. Clara Klosters arkiv

  Blandt de mange diplomer i Arne Magnussons samling er der tre adkomstbreve udstedt af adelskvinden Anna Pedersdatter.  »

 • 15.03.2016

  Vatnsfjörður-psalteren

  Vatnsfjörður-psalteren, 241 a I fol, er fra midten af 1300-tallet og indeholder Davids salmer, liturgiske tekster og ikke mindst et latinsk passionsofficium (Horae de passione domini), som er illumineret med en serie på otte billeder fra Kristi lidelseshistorie »

 • 09.02.2016

  Månedens arbejde

  AM 249 a fol. er en kalender fremstillet i England omkring år 1300. En middelalderlig kalender er en evighedskalender, der angiver kirkeårtes helgenfester og helligdage. Hver måned er illustreret med en vignet der viser månedens arbejde.  »

 • 24.12.2015
 • 15.10.2015

  Den Arnamagnæanske Lægebog

  Den Arnamagnæanske Lægebog - med håndskriftsignaturen AM 187 8vo - indeholder et væld af lægeråd fra middelalderen, blandt andet opskrifter på hostesaft og øjensalve. »

 • 31.08.2015

  Et spansk klenodie.

  AM 795 4to, der kan dateres til 1100-tallet, indeholder en kommentar fra det 6. århundrede til Johannes' Åbenbaring som kun er bevaret i dette ene håndskrift. »

 • 30.06.2015

  Codex Wormianus - Den nordiske mytologi

  Codex Wormianus fra midten af 1300-tallet indeholder Snorra Edda, en af de vigtigste kilder til den nordiske mytologi og skjaldedigtning. »

 • 04.06.2015

  AM 595 a-b 4to

  Tre populære værker fra antikken om romersk historie blev oversat til islandsk og nedskrevet i det nordvestlige Island i første del af 1300-tallet. »

 • 12.05.2015

  Reykjabók

  Reykjabók er måske ikke det mest spektakulære islandske middelalderhåndskrift, men det indeholder en næsten fuldstændig afskrift af den berømte Njáls saga. »