Månedens håndskrift

Månedens Håndskrift
15.11.2023

Lad mig føre dig igennem! Samspillet mellem skriver og læser i Kongespejlet

Det ældste og mest omfattende håndskrift af Kongespejlet, AM 243 bα fol., er et skatkammer af viden om alle mulige emner. Dette omfattende encyklopædiske og didaktiske værk kan være svært at navigere i, og AM 243 bα fol. vidner om senere læseres meget tætte samspil med håndskriftet, når de har forsøgt at finde vej gennem alt fra naturfænomener og mirabilia til læsninger om hoffet.
Månedens Håndskrift
15.03.2019

Slaverkrøniken i den Arnamagnæanske Håndskriftsamling

Mens 1100-tallet forbindes oftest med store samfundsmæssige, politiske og økonomiske omvæltninger og kulturel udvikling i Vesteuropa, en del af middelalderens Europa passede ikke ind i dette billede. Dette område, som kaldes Połabie på polsk beboedes af polabere også kaldet de polabiske slavere og venderne, som modstod indflydelse udefra og forblev hedninger langt ind i 1100-tallet. Området var af stor politisk interesse for dets tre mægtige naboer, som manifesterede sig i form af betagende forsøg på at kristne området. En af kilderne til kristningen af venderne findes i Chronica Slavonorum, som er bevaret i AM 30 fol.
Månedens håndskrift
16.05.2018

Sørgelige rester af engang stolte bøger

Arne Magnusson gjorde en stor indsats for at bevare alle de håndskrifter, han kunne, også hvis de kun var fragmenter. Bl.a. 567 4to som er en samling af tekster fra senmiddelalderlige islandske ridderromaner kaldet riddarasögur. Fragmentsamlinger som denne minder os om, hvor skrøbelig håndskriftoverleveringen er, for de fleste af fragmenterne under signaturen AM 567 4to består kun af ét eller to blade. Alligevel er de yderst værdifulde som vidner til den tidlige historie bag de tekster, som de bevarer.
Månedens håndskrift
15.02.2018

En håndskreven kopi af en trykt bog

En af de seneste erhvervelser i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling i København er samlingen af hovedsageligt tidlige 1800-tals-håndskrifter, som indeholder mestendels kopier af oldislandske sagaer. Instituttet modtog disse håndskrifter som en gave i 2007 fra Nykøbing Katedralskole. Et af håndskrifterne i denne samling, AM Acc. 61, er en beskeden bog i kvartformat, som indeholder fire fornaldersagaer kopieret af en dansk forfatter, Frederik Julius Schaldemose, omkring år 1816.
Månedens håndskrift
17.01.2017

Inde i indbindingen af AM 779 c 4to

AM 779 c 4to er et papirhåndskrift fra 1600-tallet, der hovedsageligt består af rimkrøniker om Grønland. Helt specifikt indeholder det fem afskrifter af Claus Lyschanders (1558-1623/4) Den Grønlandske Chronica i to forskellige islandske oversættelser. (Originalen er på dansk og blev udgivet i 1608.) Foruden dette er der i håndskriftet et lille tekstfragment, som skiller sig ud fra det øvrige både hvad angår stil og indhold.