25. september 2016

Ekskursion til Jægerspris Slot og Mindepark

Studerende forbereder sig til turen gennem Jægerspris Mindepark

Sidste fredag deltog studerende på kurset East Norse: Texts and Artefacts - som udbydes hvert efterår på Københavns Universitet - på en ekskursion til Jægerspris Slot og Mindepark. De fleste af de studerende er gæstekandidatstuderende fra uddannelsen Viking and Medieval Norse Studies på Islands Universitet. Gæstestuderende fra den samme uddannelse, som i øjeblikket studerer på Aarhus Universitet, deltog også i ekskursionen, foruden undervisere og postdoc’er fra både København og Aarhus.

Mindesten efter håndskriftsamleren Arne Magnusson

Ekskursionen gennem mindeparken blev anført af runolog Michael Lerche Nielsen, en af underviserne på kurset. I parken fik de studerende set mindesmærker bygget 1778-82 efter berømte danskere, islændinge, nordmænd og slesvig-holstenere. Af særlig interesse for nordiske filologer er stenene efter historikerene Saxo Grammaticus (DK) og Snorre Sturlason (IS) samt antikvarerne og håndskriftsamlerne Arne Magnusson (IS) og Ole Worm (DK).

Ud over mindesmærkerne fik de studerende set og læst tre runesten ristet med yngre runer. Yngre runesten fra Danmark og Sverige indgår som en særlig del af East Norse-kurset, og de studerende lærer at læse og tolke disse indskrifter fra vikingetiden.

Turen gennem mindesparken sluttede ved Julianehøj, en af Danmarks mest berømte jættestuer. Denne høj dateres til 3000 f.Kr. og på toppen står en sten med en runeindskrift med ældre runer. I 1776 blev indersiden af højen ombygget til en tesalon, som i fredags skærmede de studerende fra regnen på en ellers solrig dag.

Studerende samles omkring mindestenen efter Arne Magnusson

Efter turen gennem slottet og mindeparken kunne de studerende nyde grillmad hos underviseren og guiden Michael.

-Seán D Vrieland