30. januar 2017

Call for Papers: Konference i østnordisk filologi

østnordisk, filologi, håndskriftstudier, konference, call for papers

Selskab for Østnordisk Filologis tredje konference finder sted i København d. 18.-20. oktober 2017. Deadline for resuméer (250 ord) er d. 13. marts 2017.

Selskab for Østnordisk Filologis tredje internationale konference finder sted i København d. 18.-20. oktober 2017, arrangeret af Københavns Universitet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Foredrag kan belyse alle aspekter inden for dansk, svensk og gutnisk middelalderfilologi – gerne i et internationalt perspektiv. Vi byder særligt yngre forskere der vil holde foredrag, velkommen.

Titel og foredragsresumé skal være arrangørerne i hænde senest 13. marts 2017. Arrangørerne vil derefter fastlægge et endeligt program.

I bedes videresende denne indkaldelse til andre der kan være interesserede, og gerne opfordre dem til at registrere sig som medlemmer i SØF på selskabets hjemmeside: ostnordiskfilologi.wordpress.com.

Desværre kan vi ikke garantere at konferencen får legatstøtte. Rejseomkostninger og overnatning står derfor på deltagernes egen regning. En liste med hoteller og vandrehjem fremsendes.

Formalia:
Deadline for resumé: 13. marts 2017
Resumeets omfang: 250 ord
Resumeet sendes til Simon Skovgaard Boeck: ss@dsl.dk
Foredragslængde: 20 min. + 10 min. diskussion

Foredrag kan holdes på de skandinaviske sprog og engelsk

Vi håber på et stort fremmøde!