20. august 2021

Norsk ministerbesøg på Den Arnamagnæanske Samling

Kultur

D. 16 august 2021 fik Den Arnamagnæanske Samling besøg af den norske kultur- og ligestillingsminister Abid Raja sammen med en delegation fra det norske Kulturdepartement og Norges ambassade i Danmark.

Norsk minister ser et håndskrift
Den norske kultur- og ligestillingsminister Abid Raja hører om otte arnamagnæanske håndskrifters fascinerende historier.

Kurator for Den Arnamagnæanske Samling Anne Mette Hansen modtog gæsterne på Søndre Campus sammen med prorektor for Københavns Universitet, Bente Stallknecht, og dekan for Det Humanistiske Fakultet, Kirsten Busch Nielsen. Samlingens medarbejdere præsenterede otte middelalderlige håndskrifter, som Nasjonalbiblioteket i Oslo ønsker at låne: fire der stammer fra Norge, og fire der stammer fra Island.


De norske håndskrifter

Den norske minister på besøg Den norske minister på besøg Den norske minister på besøg
Den norske minister på besøg Den norske minister på besøg Den norske minister på besøg

AM 243 bα fol. er et pergamenthåndskrift fra ca. 1275. Håndskriftet er skrevet i Norge, muligvis i Bergen af en svensk skriver. Håndskriftet indeholder Kongespejlet, som er en håndbog i dialogform mellem far og søn, der omhandler unge regenters uddannelse. I 1695 købte Arne Magnusson Kongespejl-håndskriftet sammen med en del andre fra den bogsamling, Jens Rosenkrantz (dansk adelsmand og bogsamler) ejede før sin død. Håndskriftets tidligere ejere tæller desuden rigskanseren Arild Hvidtfeldt, den kongelige historiograf Jon Jacobsen Venusinus og adelsmanden Otte Friis.

Se hele håndskriftet her: https://handrit.is/en/manuscript/imaging/da/AM02-0243-b-alpha#

AM 619 4to er et pergamenthåndskrift fra 1200-tallets første fjerdedel. Håndskriftet er skrevet i Norge; to mulige skriversteder er Benediktinerklosteret Munkeliv i Bergen eller domskapitlet i Bergen. Håndskriftet indeholder en gammelnorsk oversættelse af Alcuins De virtutibus et vitiis liber (Afhandling om dyder og laster) og forskellige homilier (prædikener). Ifølge Arne Magnussons eget katalog, erhvervede han håndskriftet i Norge i begyndelsen af 1700-tallet.

Se hele håndskriftet her: https://handrit.is/en/manuscript/imaging/da/AM04-0619

AM Dipl. Norv. Fasc. V, 6 (Sættargjerden) er et norsk diplom skrevet på latin i Tønsberg d. 9. august 1277. Det er en aftale om forlig mellem statsmagt og kirke i Norge, der repræsenteres af kong Magnus 6. Lagabøte og ærkebiskop Jon Raude. Dokumentet er kongens eksemplar. Arne Magnusson erhvervede diplomet af Jens Rosenkrantz.

Læse mere om diplomet, og dets tekst her: http://vestfoldmuseene.no/wp-content/uploads/2015/01/Sættargjerden.pdf

AM Dipl. Norv. Fasc. XXI, 4 er et andet norsk diplom i Den Arnamagnæanske Samling. Det er en bekendtgørelse om salg af udlejningsjord som Erlend på Belsås solgte til stormanden Audun Hugleiksson for 24 mark. Dokumentet er skrevet på gammelnorsk d. 8. februar 1298 (rettet fra 1299). Et af diplomets tre segl er det ældste eksisterende aftryk af Bergens bysegl (en tretårnet borg). Teksten og reproduktion af diplomet er publiceret som nr. 52 i Finn Hødnebøs Norske diplomer til og med år 1300 (Oslo 1960). 


De islandske håndskrifter

Den norske minister på besøg Den norske minister på besøg Den norske minister på besøg
Den norske minister på besøg Den norske minister på besøg Den norske minister på besøg

AM 45 fol. (Codex Frisianus) er et pergamenthåndskrift fra 1300-tallets begyndelse. Håndskriftet er skrevet på Island eller af en islandsk skriver i Norge. Det indeholder de norske kongesagaer Heimskringla og Hákonar saga Hákonarsonar.  Arne Magnusson erhvervede håndskriftet efter Jens Rosenkrantz’ død i 1695, men håndskriftets første kendte ejer var adelsmanden Otte Friis, der også ejede AM 47 fol (se nedenfor) og AM 243 bα fol (se ovenfor) som del af sin håndskriftsamling. Håndskriftets historie er ukendt indtil midten af 1500-tallet, da det blev benyttet af Laurents Hanssøn og Mattis Størssøn i Bergen.

Se hele håndskrifter her: https://handrit.is/en/manuscript/imaging/da/AM02-045

AM 47 fol (Eirspennill) er et pergamenthåndskrift fra 1300-tallets begyndelse. Håndskriftet er skrevet på Island med henblik på eksport til Norge. Håndskriftet indeholder de norske kongesagaer Heimskingla, Sverris saga, Bǫglunga sǫgur og Hákonar saga Hákonarsonar. Arne Magnusson købte håndskriftet efter Jens Rosenkrantz’ død i 1695, men tidligere var det ejet af Otte Friis sammen med AM 45 fol og AM 243 bα fol.

Se hele håndskriftet her: https://handrit.is/en/manuscript/imaging/da/AM02-047

AM 226 fol. er et pergamenthåndskrift fra 1300-tallets anden halvdel. Håndskriftet er skrevet på Island, muligvis i klosteret Þingeyrarklaustur i den nordlige Island. Håndskriftet indeholder den oldnordiske oversættelse af Bibelen, Stjórn, samt oversættelser af andre antikke værker Rómverja sǫgur (om Roms historie), Alexanders saga (om Alexander den Store) og Gyðinga saga (om jødernes historie). Arne Magnusson fik håndskriftet af Brynjólfur Þórðarson i 1708, og indtil da befandt håndskriftet sig på Island. 

Se hele håndskriftet her: https://handrit.is/en/manuscript/imaging/da/AM02-226

AM 310 4to er et pergamenthåndskrift fra 1200-tallets anden halvdel. Håndskriftet er skrevet på Þingeyrarklaustur i den nordlige Island. Håndskriftet indeholder Oddr Snorrasons Ólafs saga Tryggvasonar med tilføjelser fra . Arne Magnusson fik håndskriftet af biskoppen Christian Worm i 1706. Dengang var det indbundet sammen med et andet håndskrift, AM 68 fol., men Arne Magnusson valgte at dele disse i to. Tidligere har håndskriftet tilhørt Christian Worms farfar, den danske oldforsker og professor Ole Worm. 

Læs mere om håndskriftet her: https://handrit.is/en/manuscript/view/da/AM04-0310