19. april 2016

Adkomstbreve i Skt. Clara Klosters arkiv

AM Dipl. Dan. Fasc. LX, 22. Brev fra Anna Pedersdatter til Skt Clara Kloster i Roskilde. Klik på billedet for en større version.

Blandt de mange diplomer i Arne Magnussons samling er der tre adkomstbreve udstedt af adelskvinden Anna Pedersdatter. Anna var datter af den sjællandske stormand Peder Nielsen af slægten Jernskæg. Hun havde været gift to gange, først med adelsmanden Oluf Lunge, som døde ung, dernæst med ridder Mikkel Rud, og hun havde børn med dem begge.

Seglene
Det ældste diplom har datoen Skt. Hans Dag i det Herrens år 1408. Anna overlader sin »kære datter, jomfru Margrethe, søster i Skt. Clara Kloster i Roskilde « to gårde på livstid. Efter Margrethes død skal gårdene tilfalde hendes brødre, men hvis ingen af brødrene da er i live, skal de to ejendomme tilhøre klosteret »evindeligt uden nogen mands indsigelse«. Som bevis på dokumentets ægthed er diplomet beseglet. Udstederen Annas segl af gulligt voks med slægten Jernskægs våbenskjold (en ibsskal) er vedhængt sammen med sønnen Jakob Lunges segl af grønt voks med Lungeslægtens våben (tre franske liljer på skjoldet, på hjelmen to vesselhorn). Et tredje segl tilhørende sønnen Jørgen Rud er gået tabt.

Skriveren
Skriveren af dette diplom har været tilknyttet klosteret i en længere årrække, og håndskriften kan kendes på den særlige s-lignende form på bogstavet ø. Den samme skriver har også skrevet lægebogshåndskriftet AM 187 8vo (begge ses på billedet til højre - klik på billedet for at se en større version)

Gaver til klosteret
Det næste diplom, som er dateret til dagen inden allehelgensdag 1412, er en lejekontrakt om Annas leje af en gård i Roskilde af klosteret for en årligt beløb på en mark sølv. I det sidste diplom, der er udstedt på Simons og Judas’ dag (28. oktober) i 1432, får klosteret en øde jord som betaling for at holde vigilier, sjælemesser og andre »gudelige bønner« for Anna og hendes sønner.

Skt. Clara Kloster
Roskilde Skt. Clara Kloster, et nonnekloster af franciskanerordenen, blev stiftet i 1256 af grevinde Ingegerd af Regenstein. Efter reformationen og nedlæggelsen af klostrene i Danmark overgik dets gods og klosterbygninger til den danske kongemagt, men i 1561 mageskiftede Frederik 2. klosteret til Københavns Universitet. Klosterarkivet indgik i universitetets arkiv, og ifølge en arkivregistratur fra 1663 blev dets breve opbevaret i konsistoriebygningen i en skuffe for sig selv i rektors skrin.

Arne Magnussons afskrift
Som medlem af universitetets konsistorium fik Arne Magnusson i januar 1716 i opdrag at ordne universitetets arkiv, og i december samme år hjemlånte han Clara Klosters breve for at skrive dem af. I konsistoriets akter er det ført til protokols, at »Veledle Hr. Assessor Arnas Magnussen uedtog med consistorii tilladelse én skuffe af det grønne skab neder ved døren med 390 gamle breve (enten alle, eller de fleeste om St. Claræ Kloster) de fleeste deraf skrefne paa pergament, og nogle paa papiir; hvilke han lovede alle uskadde, saasnart hand faaer dem igiennemseet, tillige med skuffen at restituere Consistorio«. Brevene blev aldrig tilbageleveret, og det største klosterarkiv med mere end 350 bevarede breve fra årene 1253 til 1590 er således en del af Diplomata Danica i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling.

Anne Mette Hansen

Som bevis på dokumentets ægthed er diplomet beseglet. Klik på billedet for en større version.

Du kan læse mere om diplomer og breve som håndskriftstyper her, hvor du også kan se slægtskabet mellem diplomet AM Dipl. Dan. LX, 22r og AM 187 8vo.