AM Dipl. Dan. LX, 28r

Jeg Anna Pedersdatter...

Diplomer

Fra latin via græsk diploun "at folde i to" - altså det dobbelt-foldede papir. Etymologien stammer fra den romerske tid, hvor et diplom bestod at to blyplader, men i middelalderen bestod de fleste diplomer af ét blad. Betegnelsen står for alt fra privatbreve til juridiske dokumenter.

Et diplom består af teksten, dvs. indholdet, og protokollen, dvs. rammen omkring teksten. I protokollen vil der stå udstederens navn og titel i første person ("Jeg...") med adressering til diplomets modtager og til sidst en hilsen ("helser" og/eller "ewinnelech meth waar herræ"). I teksten står der begrundelsen for udstedelsen med en bekræftelse af en eller flere vidner. Til sidst er der dato og sted. Dette gør diplomerne til meget værdifulde og troværdige dokumenter, som, i modsætning til andre håndskrifter, som regel er originaldokumenter med præcis datering og sted. Seglene blev benyttet for at bekræfte dokumentets ægthed.

AM Dipl. Dan. XLVI, 1

AM Dipl. Dan. XLVI, 1 er et diplom fra den 6. januar 1405. Læs transskriptionen samt en oversættelse af AM Dipl. Dan. XLVI, 1 på Diplomatarium Danicums hjemmeside.

AM Dipl. Dan. XLVI, 1

AM Dipl. Dan. LX, 22r

AM Dipl. Dan. LX, 22r er et diplom fra den 24. juni 1408. Læs transskriptionen samt en oversættelse af AM Dipl. Dan. LX, 22r på Diplomatarium Danicums hjemmeside.

AM Dipl. Dan. LX, 22r

Breve

Breve kan enten være åbne (litterae apertae) og af mere retslig karakter, eller lukkede (litterae clausae) og af mere privat karakter. De førstnævnte, pga. deres indhold, er blevet bevaret i større tal end de lukkede breve og indeholder som regel ejendomserklæringer eller regnskaber.

AM 875 4to: Dueholm Diplomatarium fra 1475-1500

AM 875 4to fra tiden omkring 1475-1500 indeholder en række breve fra Dueholm kloster i Nykøbing. Brevene handler om klosterets ejendomme i Nordjylland.

AM 875 4to, 23r

Alle mænd som dette brev ser, hører eller læser...