Miniaturer

Betegnelsen stammer fra det middelalderlatinske ord miniatura, afledt af minium, 'rødt bly', idet billederne oprindeligt blev tegnet med rødt bly (mønje), og miniare betød således at tegne, udsmykke et håndskrift. Ordet bruges om tegninger og malerier der optager en hel side i et håndskrift.

AM 371 fol.

Håndskrift er en indberetning fra 1627 om norske 'antikviteter', det vil sige mindesmærker. Indberetningen indeholder farvelagte tegninger og oplysninger om runesten og monumenter med runeskrift, foretaget af Peder Alfsen, der var kantor og lektor ved den lærde skole i Kristiania (Oslo) og desuden praktiserende læge.

AM 79 4to

Lovhåndskrift fra slutningen af 1500-tallet indeholder en oversættelse til dansk af Kong Magnus Lagabøtes norske landslov (1274) og senere kongelige forordninger (13.-16. årh.). Titelbladet er dekoreret med et selvkomponeret våbenskjold, og på forsatsspejlet bagi er der en farvelagt fremstilling af vanitasmotivet 'homo bulla' (et menneske er en boble).


AM 421 12mo

Marine Jespersdatters bønnebog fra begyndelsen tiden efter 1514/1517. Bogen indeholder hele 48 små helsidesbilleder der illustrerer bønneteksterne.

 

AM 429 12mo 

En samling på islandsk fra ca. 1500 af legender om kvindelige martyrer. Håndskriftet er også kendt som Kirkjubæjarbók (bogen fra Kirkeby). Illustrationerne hører til sagaen om den hellige Margrethe og forestiller hendes henrettelse og hendes kamp med dragen.


AM 233 a fol.

Samling af legender skrevet på islandsk fra ca. 1300-tallet.

AM 249 d fol.

AM 364 fol.

Rejsebog om Grønland fra slutningen af 1600-tallet.


AM 374 fol.

Plattysk lærebog i belejringsvæsen fra den sidste halvdel af 1400-tallet.