AM 71 8vo, 17r

Fremstilling

Under skrivningen lod skriveren plads for at illuminatoren kunne udfylde den med initialer eller miniaturer. Det er ikke usædvanligt at finde et midlertidigt initial i marginen for at indikere til illuminatoren hvilket initial skulle indsættes. Det sker dog oftere at man direkte finder manglende initialer, som f. eks. i AM 228 fol. I større håndskrifter ville man også kunne finde instrukser for helsidede illuminationer. Altså illustrationen af en bog var noget man havde i sinde lige fra starten af processen, fra formatvalget til tekstskrivningen.

Mængden af illuminationer i håndskriftet afhang selvfølgelig også af kundens betalingsmuligheder og materialet til rådighed. Derfor var illuminatoren sandsynligvis med til at planlægge udseendet og størrelsen af bogen og placeringen af illuminationerne for at afgrænse i hvilket omfang håndskriftet kunne illumineres. Illuminatoren tegnet dem først med en pen eller blyant hvorefter de blev udfyldt med farver. Illuminatoren var som regel en kunstner som til gengæld ingen frihed havde i valget af tegningerne. I håndskriftkulturen var der ingen frygt for at kopiere, og derfor er mange illuminationer kopier af andre. Faktisk var der mere prestige i at være god til at kopiere tegninger end i at finde på nye tegninger.

Hvorfor?

I modsætning til vores nutidige trykte bøger, var de håndskrevne bøger meget friere i deres skrifttypevalg og tekststørrelse. Initialerne kunne udfylde enten to linjer eller en hel side for at markere begyndelsen af en ny sætning eller paragraf. Sætninger med rød skrift (rubrikker) indikerede også begyndelsen af en ny del af teksten.

Miniaturerne hjalp med at gøre bogen mere brugervenlig og tilføjede detaljer til en fortælling. I en bønnebog var illuminationerne en god måde at holde hengivenheden hos brugeren på, som f. eks. gennem billedet af Korsfæstelsen i AM 421 12mo. En anden grund for at bruge miniaturer i bogen var for at finde hurtigere frem til den ønskede del af teksten ved hjælp af miniaturerne, der som regel afspejlede teksten ved siden af.