Initialer

Initialer er store begyndelsesbogstaver der indleder et større afsnit af teksten. Initialer kan være forsynet med billedlige fremstillinger og kan kategoriseres efter typen af dekoration. Initialerne i de nordiske håndskrifter kan være:

  • antropomorfe (initialet er dannet af et billedet af et menneske)
  • beboede (initialer hvor billeder af mennesker og/eller dyr indgår i udsmykningen)
  • folierede eller florerede (initialet er dekoreret med plantedele eller blomster)
  • historiserede (initialer indeholdende en billedlig fremstilling af begivenheder beskrevet i teksten)
  • zoomorfe (initialet er dekoreret med billeder af dyr)