AM 107 8vo

Historieskrivning på latin

I Danmark var det latinske sprog landets skriftsprog indtil sent ind i den yngre middelalder, og derfor blev de tidligere historiske værker forfattet på latin. Disse danske håndskrifter med historiske tekster, som bl.a. annaler (årbøger) og krøniker, er derfor af største betydning for landets skildring, og mange af dem kan genspores som kilder for Saxos latinske Danmarkshistorie.

AM 841 4to. Annales Lundenses

AM 841 4to fra årene omkring 1400 indeholder en fortælling på latin om verdensskabelsen frem til år 1307.

AM 843 4to

AM 843 4to fra ca. 1250-1300 er det ældste fragment af historisk indhold. Den indeholder brudstykker af annaler, en historie om jødefolket og Lejrekrøniken.

AM 107 8vo. Samling af historisk relevant materiale

AM 107 8vo fra det 16. århundrede indeholder en samling historisk relevant materiale på latin skrevet af historikeren og franciskanermunken Petrus Olai (Peder Olsen, død 1570). Indeholdet omfatter alt fra kongerækker til krøniker og historiske uddrag.

AM 107 8vo