AM 618 4to, bl. 1r

'Bæll er sá maðr' - det første ords initial er ikke blevet slettet og der burde have stået 'Sæll' - 'hellig' og ikke 'Bæll'.

Palimpsester

Ordet 'palimpsest' stammer fra det latinske 'palimpsestus' som selv er af græsk oprindelse. Det betegner noget, der er blevet udvisket, og dette forklarer ganske udmærket, hvordan ordet skal forstås. Et palimpsest er nemlig et håndskrift, hvorpå der er blevet skrevet flere gange og hvor den oprindelige tekst er blevet udvisket. Ofte ses der dog stadig spor af den gamle tekst, som i klassiske håndskrifter nogen gange kan afsløre ældre, tabte tekster.

AM 618 4to

Håndskriftet AM 618 4to fra det 12. århundrede er en gammel fransk religiøs bog, der indeholder Davids psalter og forskellige hymner. Teksten er skrevet i to kolonner, hvor den venstre kolonne er skrevet på latin og den højre er en paralleloversættelse af den. Den gammelfranske oversættelse blev dog slettet i det 16. århundrede og erstattet med en islandsk oversættelse af den latinske tekst. Mange steder blev dette dog ikke gjort helt, og der findes mange steder, hvor man stadig kan læse den oprindelige tekst (se f.eks nederst på bl. 37r hvor rubrikken hverken er blevet slettet eller oversat). Klik på billedet for at bladre i bogen.

AM 618 4to. Klik her for at bladre i bogen.