AM 4 4to, bl. 1r

Begyndelsen af Jyske Lovs fortale: Mæt logh scal land byggæs, dvs. Med lov skal land bygges.

Lovhåndskrifter

De gammeldanske landskabslove blev nedskrevet i 1200-tallet, og de udgør størstedelen af den dansksprogede litteratur, der er overleveret fra 1200-1400. Landskabslovene omfatter Skånske Lov (nedskrevet mellem 1202 og 1216), Jyske Lov (udstedt i 1241) samt Valdemars Sjællandske Lov og Eriks Sjællandske Lov.

De fleste lovtekster er bevaret i håndskrifter af transportabel størrelse, nemlig kvart- oktav- eller duodesformat. Kun et enkelt håndskrift er bevaret i folioformat: AM 286 fol. fra begyndelsen af 1300-tallet. 

AM 4 4to. Jyske Lov fra ca. 1300

Lovhåndskriftet AM 4 4to fra ca. 1300 er et af de ældste bevarede eksemplarer af Jyske Lov. Klik på billedet for at bladre i bogen.
AM 4 4to. Klik her for at bladre i bogen.

AM 28 8vo. Codex runicus

Lovhåndskriftet AM 28 8vo fra ca. 1300 har kælenavnet Codex Runicus, fordi det er skrevet med runer. Håndskriftet indeholder bl.a. Skånske Lov. Klik på billedet for at bladre i bogen.

AM 28 8vo. Klik her for at bladre i bogen.